Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Απόφαση Κατανομής Αποφοίτων Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια

            Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας
      ΄Εχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των άρθρων 8 & 12 του ΠΔ 104/79 (ΦΕΚ 23 Α’)
Β) Τις διατάξεις της παραγράφου 25 της ΥΑ  ΣΤ.5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409 Β’) του ΥΠΕΠΘ
Γ) Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης παράγραφο 23 του άρθρου 24 της ΥΑ  Φ353.1/324/105657/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄)
Δ) Το μαθητικό δυναμικό των αποφοίτων των Γυμνασίων και τις αντίστοιχες δηλώσεις των Γονέων & Κηδεμόνων τους
Ε) Τις διατιθέμενες δομές και τις αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες
Ζ) Τις σχετικές εισηγήσεις των Λυκείων της Μαγνησίας


Αποφασίζουμε
οι απόφοιτοι των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, τα οποία αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα και των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, κατανέμονται σε σχέση με το Σχολείο προέλευσης και την δηλωθείσα περιοχή κατοικίας τους ως ακολούθως:

Οι απόφοιτοι των υπολοίπων Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, εγγράφονται στα αντίστοιχα ή πλησιέστερα Γενικά Λύκεια.

Οι απόφοιτοι όλων των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της επιλογής τους.

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, στα αντίστοιχα Γενικά Λύκεια επιθυμίας τους, από τις 22 Ιουνίου 2016 έως και τις 30 Ιουνίου 2016. Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι δυνατό να υποβληθούν και σε άλλα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία  έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2016-17.
Οι Αιτήσεις Μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οιοδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων διδακτηριακών χώρων. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν Μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Σωκράτης Σαβελίδης
PhD, MSc Μηχανολόγος ΠΕ17.02